מדד אנשים

מדד אנשים


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

מדד אנשים

האינדקס עבר ל אינדקס מאמרים ארוכים יותר


• חיל המעופפים המלכותי •

יצרתי קובץ נתונים הכולל שמות צוות אוויר מסוג RFC/RAF/RNAS ממגוון מסמכים ומאגרי מידע המוצגים בפורמט סטנדרטי. ניתן להוריד את קובץ הנתונים ולגלוש בו. יש לכך מספר יתרונות על פני חיפושים ספציפיים בכך שההבדלים באיות מודגשים, ויש סיכוי גדול יותר להשיג את כל הרשומות הרלוונטיות בהשוואה לחיפושים ספציפיים במסד נתונים.

התיקים כוללים בעיקר קצינים ואנשי צוות אוויר שאינם שוטרים. בדרך כלל יש מספר ערכים לכל אחד. הוא אינו כולל דרגות אלא אם הם מתו בשירות או הועסקו כטייסים, משקיפים או תותחי אוויר. המאגר אינו נותן היסטוריה מלאה של כל אדם - אתה יכול להוריד את הרשומה הצבאית מסדרת AIR 76 בארכיון הלאומי לתולדות השירות המלאות של קצין.

הנתונים המקוריים מכילים מספר רב של שגיאות וחלקן עשויות להישאר. הנתונים ניתנים למידע בלבד ללא אחריות בדבר דיוק או שלמותם.

ניתן להוריד את קובץ הנתונים המשולב כאן בקובצי טקסט המופרדים באמצעות פסיק או הכרטיסייה:

לחץ לחיצה ימנית על שם הקובץ וציין 'שמור קישור בשם. '. אם טעינת הנתונים בגיליון אלקטרוני פתחו תחילה את תוכנית הגיליון האלקטרוני, ולאחר מכן פתחו את הקובץ, וציינו 'טקסט' עבור כל עמודה על מנת למנוע שחיתות נתונים.

שמות משפחה A (פורמט csv) (פורמט txt) 11,363 ערכים. גרסה ינואר 2021

שמות משפחה B (פורמט csv) (פורמט txt) 41,980 ערכים. גרסה ינואר 2021

שמות משפחה C (פורמט csv) (פורמט txt) 33,714 ערכים. גרסה ינואר 2021

שמות משפחה D (פורמט csv) (פורמט txt) 20,340 ערכים. גרסה ינואר 2021

שמות משפחה E (פורמט csv) (פורמט txt) 7,765 ערכים. גרסה ינואר 2021

שמות משפחה F (פורמט csv) (פורמט txt) 13,870 ערכים. גרסה ינואר 2021

שמות משפחה G (פורמט csv) (פורמט txt) 20,589 ערכים. גרסה ינואר 2021

שמות משפחה H (פורמט csv) (פורמט txt) 35,816 ערכים. גרסה ינואר 2021

שמות משפחה I-J (פורמט csv) (פורמט txt) 13,074 ערכים. גרסה ינואר 2021

שמות משפחה K (פורמט csv) (פורמט txt) 9,455 ערכים. גרסה ינואר 2021

שמות משפחה L (פורמט csv) (פורמט txt) 18,721 ערכים. גרסה ינואר 2021

שמות משפחה M (פורמט csv) (פורמט txt) 39,765 ערכים. גרסה ינואר 2021

שמות משפחה N-O (פורמט csv) (פורמט txt) 11,911 ערכים. גרסה ינואר 2021

שמות משפחה P (פורמט csv) (פורמט txt) 22,012 ערכים. גרסה ינואר 2021

שמות משפחה Q-R (פורמט csv) (פורמט txt) 20,374 ערכים. גרסה ינואר 2021

שמות משפחה S (פורמט csv) (פורמט txt) 37,627 רשומות. גרסה ינואר 2021

שמות משפחה T-V (פורמט csv) (פורמט txt) 20,896 ערכים. גרסה ינואר 2021

שמות משפחה W (פורמט csv) (פורמט txt) 30,901 ערכים. גרסה ינואר 2021

שמות משפחה X-Z (פורמט csv) (פורמט txt) 1,933 ערכים. גרסה ינואר 2021

לחלופין תוכל להוריד קבצי מקור בודדים בפורמט csv מתוך סעיפי ההסבר שלהלן.

צפה ברשימת הקיצורים המשמשים בקבצים.

בנוסף ישנם אינדקסים בפורמט HTML באתר זה המראים פשוט ראשי תיבות ושם משפחה. אלה הם קבצים גדולים והם ניתנים פשוט כדי לאפשר למנועי החיפוש למצוא את הדף הזה. אל תוריד את הדפים האלה - השתמש בקבצי .csv/.txt למעלה, וטעון אותם בגיליון אלקטרוני או בעורך טקסט לחיפוש או ניתוח.

קובץ הנתונים כולל את השדות הבאים:

שדה פרטים
שֵׁם מִשׁפָּחָהשֵׁם מִשׁפָּחָה
דַרגָהדירוג במועד הדיווח/האירוע
ראשי תיבותראשי תיבות
שמות פרטייםשמות פרטיים אם ידועים
DOBתאריך לידה בפורמט dd.mm.yyyy
גמרגְדוּד
ריבועטייסת או יחידת RFC/RAF
תַאֲרִיךתאריך הדיווח/האירוע בפורמט dd.mm.yy
פרטיםנרטיב
מָקוֹרמסמך מקור/אינדקס - ראה להלן הסבר על מקורות
Refמסמך או הפניה לתמונה פנימית
קו מס '.מספר קו רציף
הערותהערות והערות

מקורות

ההפניות הבאות משמשות בשדה 'מקור/הפניה' של קבצי הנתונים - ראה להלן הסבר מפורט של כל מקור.


שדה פרטים
AIR 76רשומות קצין RFC/RAF
WO 339רשומות קצין הצבא
ADM 273רשומות צבאיות של חיל האוויר המלכותי
WO 372מדד מדליות RFC/RAF
פושבויי מלחמה (כל התיאטראות)
הרוגיםהודעות על מוות
ספר נפגעיםכל השמות המוזכרים בספרי נפגעי RFC/RAF (החזית המערבית בלבד)
דוחות נפגעיםכל השמות המוזכרים בדוחות נפגעי מטוסים מסוג RFC/RAF בטופס W3347
תנועותכל השמות המוזכרים בטופס השירות והנפגע של RFC/RAF - קצינים
כרטיסי נפגעיםכל השמות המוזכרים בכרטיסי נפגעי RFC/RAF המוחזקים על ידי מוזיאון חיל האוויר
עִתוֹן רֵשׁמִירשומות London Gazette לאנשי RFC (כרגע עד אוקטובר 1918). שדה ההפניה מציג את שנת העיתון ומספר העמוד
רשימת הצבארשימת הצבא במרץ 1918
רשימת RAFרשימת RAF באפריל 1918 (כרגע לא מלאה)
פרסומיםפרסומי טייסת
הזמנות שגרתיותשמות המוזכרים בהוראות שגרתיות מנהליות
תעודות RAeCתעודות Royal Aero Club Aviators
יציאהרשימות עלייה ליחידה
רול נומינלירשימות קצינים ואנשי צוות אוויר ביחידות בתאריכים שונים
ספרי יומןפרטים שחולצו מספרי יומן מטוסים וטייסים
שונותשמות שחולצו ממסמכים שונים
USASכל הנפגעים והמטוסים האמריקאים הידועים בארה"ב ופרטי השירות.

הסבר מפורט על מקורות

הקובץ המשולב למעלה כולל את הקבצים האישיים הבאים, שניתן להוריד כל אחד בנפרד.

רשומות שירות

המקור העיקרי של מידע כוח אדם הוא רשומת השירות RFC/RAF.

רישומי שירות למלחמת העולם הראשונה מוחזקים בארכיון הלאומי ('TNA'). הרשומות אינן שלמות.

רשומות קציני צבא מופיעים בסדרות WO 339 וקציני RFC/RAF בסדרת AIR 76. המסמכים האחרונים עברו דיגיטציה וניתן להוריד אותם באינטרנט תמורת תשלום קטן, לבדוק אותם ב- Kew ללא תשלום, וניתן לצפות בתמונה עם סימן מים באינטרנט.

רשומות WO 339 נמצאות בתהליך דיגיטציה. ניתן להזמין עותקים מ- Kew, אך רשומת WO 339 אינה מכילה בדרך כלל היסטוריית שירות מלאה ותכולת הקובץ מאכזבת לעתים קרובות.

אם קצין הועבר מהצבא ל- RFC/RAF אז יהיה לו גם קובץ צבא (WO 339) וגם RFC/RAF (AIR 76).

תיקי כוח האדם של Royal Naval Air Service ('RNAS') נמצאים בסדרת ADM 273.

מדד WO 339 ב- Kew מכיל מספר רב של טעויות וחוסר עקביות. ניסיתי לנקות את האינדקס ולייצר גרסה מדויקת יותר.

רשויות ה- NFC של RFC/RAF ורשויות אנשי הקבוצות מופיעות בסדרות ה- AIR 79 של הארכיון הלאומי, באינדקס ב- AIR 78. דרגת הצבא ותיקיה נמצאות ב- WO 363.

אינדקס לאנשי אוסטרליה מופיע באתר האנדרטה למלחמה באוסטרליה.

אתר AWM מכיל גם רשימות יציאה, יומני מלחמה ומסמכים ממוגנים אחרים.

באופן דומה ניתן למצוא את הקנדים באתר הספרייה והארכיון הקנדי.

ל- TNA מספר מדריכים מקוונים לחיפוש כוח אדם.

שים לב שחלק מהרישומים צמודים לפי שם משפחה וראשי תיבות, וחלקם לפי שם משפחה ושמות פרטיים.

ישנן וריאציות כתיב בנתוני TNA - אני ממליץ לך לעיין במאגר הנתונים שלי במקרה הראשון כדי לזהות את רשומות ה- TNA הרלוונטיות.

הורדות רשומות שירות:

AIR 76: זהו מדד AIR 76 המלא (כמו במרץ 2014) לרשומות שירות קצינים מהארכיון הלאומי.

הנתונים המקוריים כוללים תערובת של רשומות המציגות שם משפחה+ראשי תיבות ושם משפחה+שמות פרטיים. זה הופך את החיפוש במאגר הנתונים של TNA למייגע. לדוגמה, אם תחפש 'ארמיגר W AIR' באתר TNA תוכל לאחזר את השיא הצבאי שלו אך לא את כרטיס המדליה שלו. אולם אם תחפש 'ארמיגר וויליאם AIR' תמצא את ערך מדד כרטיס המדליה שלו אך לא את השיא הצבאי שלו. שיפרתי את קבצי אינדקס TNA על ידי הכללת שדה 'ראשי תיבות' נוסף כך שניתן יהיה לעיין בכל הערכים לפי שם משפחה וראשי תיבות.

תוכל להוריד את אינדקס AIR 76 בנפרד כקובצי .csv להלן:

בנוסף תמללתי מספר קטן של תיקי קצין AIR 76 כדי להציג את ההיסטוריה המלאה של כל קצין:

WO 339: זהו מדד WO 339 לרישומי שירות קצינים בצבא בארכיון הלאומי, ככל שהם מתייחסים לאנשים ששירתו ב- RFC ו- RAF, והשתפר על ידי יצירת שדה 'ראשי תיבות'.

הערה: לא כל הרשומות הללו שולבו בקבצים המשולבים.

WO 339: להלן מדד WO 339 שלם (140,000 רשומות) לכל קציני הצבא, כולל גברים ונשים שאינם RFC ו- RAF. זוהי הגרסה המנקה שלי ולכן היא שונה ממדד ה- TNA.

הקובץ חולק לשלושה חלקים של כ -50,000 כל אחד, כך שניתן לטעון כל קובץ בגיליון אלקטרוני.

שמות גדוד הצבא תוקנו כך שיעמדו בכותרות הרשמיות שלהם.

ADM 273: זהו המדד המלא (נכון למרץ 2014) ADM 273 לרשומות שירות קציני RNAS בארכיון הלאומי, משופרת על ידי יצירת שדה 'ראשי תיבות'.

מדליות ופרסים

רוב האנשים ששירתו במהלך המלחמה זכו במדליית שירות. אינדקס לפרסים מופיע בסדרת TNA WO 372.

פרסים ניתנו גם על מעשי גאונות ספציפיים או על שירות ראוי כללי. פרסים פורסמו בעיתון לונדון (ראו להלן) יחד עם פרטים אודות מעשה הגאונות, במידת האפשר.

זהו המדד המלא (נכון למרץ 2014) WO 372 לכרטיסי מדליה בארכיון הלאומי, באשר הוא מתייחס לאנשים ששירתו ב- RFC ובצבא, ושופרו על ידי יצירת שדה 'ראשי תיבות'.

מדד המדליות לאנשים ששירתו רק ב- RAF (כלומר לאחר 1 באפריל 1918) טרם פורסם

1918 מוסטר רול

דרג ותיק שהעבירו לחיל האוויר המלכותי החדש שהוקם ב- 1 באפריל 1918 היו רשומים על רצועת המגזר של חיל האוויר המלכותי.

מגזר הגלישה עובר דיגיטציה על ידי מוזיאון RAF והוא זמין כאן

שבויי מלחמה

בארכיון הלאומי יש רק מידע מוגבל על שבויי מלחמה, אך יש מספר ראיונות עם שבויים המוחזרים.

Cox & amp Co, שפעלו כסוכנים של קצינים רבים, הפיקו ספר עם קצינים שנלקחו ל- PoW (למרות שהספר מכיל טעויות).

בתקשורת מדי שבוע ממשרד המלחמה נרשמו נפגעים, כולל PoW. זה שופץ מדי שבוע במגזין 'טיסה', הזמין באינטרנט.

בתום המלחמה נערכו בירורים במטרה לברר את גורלם של צוות אוויר חסר. הוצגו רשימות של גברים נעדרים ותוצאות הבירורים נרשמו. רשימות אלה מוחזקות בסדרת AIR 1 בארכיון הלאומי, במיוחד AIR 1/162, /435, /963, /1790, /1973, /1976, ו /2395.

בנוסף ישנו אינדקס כרטיסים לכל קצין המפרט מידע מודיעיני על גורלם של אנשים.

כרטיסי נפגעי מוזיאון ה- RAF (ראו להלן) מכילים פרטים על תעודות פקידה ותאריך החזרה שלהם.

הצלב האדום הבינלאומי הפך את כל רשומות מלחמת העולם הראשונה לזמינות באינטרנט וניתן לחפש אותן בצלב האדום הבינלאומי

הכנתי רשימה חלקית של שבויי מלחמה:

FATALITIES

אתר קברי המלחמה של חבר העמים מפרט את כל חללי המלחמה, לעתים קרובות עם מעט רקע לגבי בני משפחה. לא כל העובדים שמתו בעת שירתו ב- RFC/RAF מזוהים ככאלה במאגר הנתונים של CWGC: אל תסמן את תיבת הסימון 'חיל האוויר' בעת החיפוש.

רשימה של נפגעים פורסמה גם כ"אוירי מת במלחמה הגדולה 1914-1918 " - ראה סעיף הפניה. חלק מסדרות המטוסים המצוטטות בספר אינן נכונות.

מגילת כבוד חלקית מופיעה גם בספר הכבוד של דה רוביני, הכולל ביוגרפיות ותצלומים.

HMSO פרסמה גם רשימות של הרוגים ב'חיילים שמתו במלחמה הגדולה 1914-1919 'וב'קצינים שמתו במלחמה הגדולה 1914-1919'.

ניתן לצפות או להוריד את רישומי ההרוגים בקנדה ממרשם נסיבות המוות הקנדי

תוכל להוריד רשימה מלאה של הרוגי RFC/RAF כקובץ .csv בודד להלן:

אמריקאים

מעקב אחר כוח אדם בארה"ב מסובך מכך שרוב הרשומות מאורגנות על ידי המדינה.

רשימה של כל טייסי קצין ארה"ב מופיעה בספר 'כנפי הכבוד' מאת ג'יימס ג'יי. סלואן ג'וניור. זה רושם נפגעים ביחידה אך לצערנו אין לוח זמנים נפרד של נפגעים.

בארכיון הלאומי יש כמה פרטים על טייסים אמריקאים המשרתים ב- R.F.C./R.A.F./R.N.A.S. יחידות כולל תאונות, ואלו כלולות בקבצים האחרים באתר זה.

באתר ועדת אנדרטאות הקרב האמריקאית יש פרטים על הנפגעים האמריקאים הקבורים מעבר לים.

בארכיון הלאומי של ארה"ב יש קבצי pdf מקוונים, המאורגנים על ידי המדינה, וכוללים את כל הנפגעים במלחמת העולם הראשונה בארה"ב, כולל גברים מגויסים ומציגים את יחידתם.

זיהוי חברי שירות האוויר כרוך בעיבוד כל קובץ לכל מדינה וחילוץ הערכים הרלוונטיים. למרבה המזל, עשיתי זאת והפקתי קובץ המציג את כל הקצינים והגויסים השייכים לשירות האוויר ויחידות נלוות שמתו בשירות במהלך המלחמה ועד אמצע 1919.

הקובץ כולל גם רשימות שונות של אנשי טייס אמריקאים המשרתים עם יחידות בריטיות

למדינות בודדות יש גם רישומים של הרוגי מלחמה, ואלה מוצגים באינדקס כאן

ניתן לגשת לטיוטות רישום בארה"ב באמצעות חיפוש משפחתי

שים לב כי האובדן הגדול ביותר של נפגעי האוויר במטוסים בארה"ב היה ב -5 בפברואר 1918 עם שקיעת ה- S.S. טוסקניה.

קנדים

רשימת מטוסי חיל הים הקנדיים מופיעה כאן: טייסים ימיים קנדיים

ורשימה רשמית של ממשלת קנדה (לא שלמה) נמצאת כאן: מטוסי קנדה ממלחמת העולם הראשונה

עיצבתי נתונים אלה לפורמט המתאים לשאר אתר זה:

מאגר של חיילים קנדים במלחמת העולם הראשונה נמצא כאן: מאגר הנתונים הקנדי של מלחמת העולם הראשונה

רוסים

108 מטוסי רוסיה השתתפו בקורסים עם ה- RFC במהלך 1917.

תאונות

דו"ח נפגעים

כאשר נגרם נזק קשה למטוס הושלם דו"ח נפגע טופס W3347. אם גם נפגעו אנשי צוות זה הוזכר. הדו"ח לא היה נערך אם התאונה הייתה קשורה רק לפציעות של אנשי צוות.

ניתן להוריד תמלילים של כל דוחות הנפגעים הזמינים מהקטע מטוסים באתר זה, הכולל דו"ח לדוגמה.

הקובץ הבא מעצב מחדש את קובץ דוח הנפגעים לפי שם משפחה. רוב הערכים מתייחסים לחזית המערבית, אך ישנם כמה דיווחים על יחידות ביתיות ותיאטראות מלחמה אחרים.

ספר נפגעים

ספר נפגעים נשמר על ידי משרד ההנהלה של RFC בצרפת ובו פציעות חמורות של אנשים שנגרמו להם בזמן טיסה וחסרי צוות אוויר. הספר עודכן אם יתגלה מידע נוסף, כגון דיווח גרמני על גורלם של צוותי אוויר חסרים. הוא כולל רק נפגעים מהחזית המערבית

ניתן להוריד את כל הערכים הזמינים בספר נפגעים ממדור המטוסים באתר זה, הכולל דף לדוגמה מהספר.

הקובץ הבא מחדש את נתוני ספר הנפגעים לפי שם משפחה.

כרטיס נפגע

כרטיסי נפגעים נשמרו לכל אדם RFC/RAF בכל פעם שנפצעו או נהרגו.

מוזיאון RAF דיגיטציה לאחרונה את הכרטיסים והם זמינים כאן

מאגר הנתונים הקיים של המוזיאון מכיל מספר שגיאות וכמו בכל נתוני WW1 עליך לבדוק איות חלופי של שמות וראשי תיבות שונים בעת חיפוש.

להלן גרסה משופרת ומתוקנת של הנתונים.

פרסומים

טופס שירות ונפגע

טופסי שירות ונפגע B.103 נשמרו עבור כל קצין RFC/RAF.

טפסים אלה מראים פרטי קידום מכירות ופרסומים בין טייסות ליחידות אחרות וכן גורלן.

הם מתייחסים רק לשירות בחו"ל עם כוחות המשלוחים (צרפת, מצרים, מסופוטמיה והבלקן).

מוזיאון RAF דיגיטציה לאחרונה את הכרטיסים והם זמינים כאן

תיקנתי ושיפרתי כרטיסים אלה כך שיכללו רישומי יחידות עיקריות.

טפסי תנועה (גרסה מאי 2019. 32538 רשומות)

LONDON GAZETTE

כל המינויים והמבצעים של הקצינים לשירותים המזוינים הודפסו ב"לונדון גאזט "הזמינים להורדה בחינם באינטרנט. מינויי דרגות וקבצים לא פורסמו, אך נכללו רשימות וציטוטים להוקרה ופרסים משמעותיים בגין דרגה ותיק.

תמציות מהעיתון הודפסו בהזמנות שגרתיות יומיות על ידי כל יחידה ובמגזין 'טיסה' - ראה להלן.

מסד הנתונים של Gazette מסתמך על קבצי pdf ממוגנים ואינו מדויק במאת האחוזים. בצע חיפושים רחבים ככל האפשר. בעת ציון טווח תאריכים זכור כי הודעה עשויה להופיע חודשים רבים לאחר תאריך המינוי/קידום המכירות.

הקובץ שלהלן הוא תמצית כמעט מלאה של רשומות London Gazette מ -1912 עד אוקטובר 1918 (טווח הנתונים יורחב בבוא העת).

הפכתי את הכרזות Gazette לפורמט סטנדרטי וכתוצאה מכך הערכים אינם מילוניים. לא כללתי את הטקסט המלא של ציטוטים לפרס.

במקור התייחסו ל- Gazette לפי מספר העמוד, וזהו מה שמשמש באינדקסים שהופקו על ידי ה- London Gazette. לרוע המזל האתר החדש של Gazette משתמש במספרי גיליונות ולא במספרי עמודים. עם זאת, ציון שנה אחת בטווח התאריכים והזנת מספר העמוד בשדה החיפוש מחזיר בדרך כלל את הדף הרלוונטי. אם לא, הזן את מספר העמוד הקודם או הבא וגלול אחורה או קדימה לאחר אחזור המסמך.

רשימת צבאות חודשיים/רשימת RAF

רשימת הצבא החודשית רשמה את כל קציני הצבא, כולל ה- RFC.

הרשימה הציגה את יחידת הצבא שממנה עבר הקצין, או שהוא חבר במילואים המיוחדים של ה- RFC או ברשימה הכללית. גם תאריך המינוי שלו נרשם.

מאפריל 1918 הוצגו קציני RAF (ו- RNAS לשעבר) ברשימת חיל האוויר המלכותי, ויחידת הצבא לשעבר ותאריך הקידום כבר לא פורטו. רשימת הצבא של מרץ 1918 היא אפוא שימושית בהרבה מובנים מרשימת חיל האוויר של אפריל 1918, אלא שהאחרונה מאשרת את שמות הקצינים שהעבירו לחיל האוויר.

שים לב ששתי הרשימות מציגות מינויים ומבצעים שהופיעו בעיתון לונדון (ראה להלן) עד למועד פרסום הרשימה. מכיוון שיכול להיות עיכוב של מספר חודשים, ולפעמים עד שנה, לפני פרסום הודעה בעיתון הרשימות אינן משקפות את מעמדו המלא של צבא חיל האוויר בשום תאריך מסוים.

רשימות הצבא ו- RAF זמינות ב- TNA, במוזיאון המלחמה הקיסרית ובכמה ספריות ציבוריות.

רשימת ה- RAF לאפריל 1918 עברה דיגיטציה על ידי מוזיאון ה- RAF והיא זמינה כאן

כמו כן פורסמה רשימה רבעונית אך זו לא נתנה רשימה מלאה של קצינים. רשימות רבעוניות לאחר המלחמה זמינות באינטרנט.

רשימות ה- RAF לשנת 1919 ואילך עברו דיגיטציה על ידי הספרייה הלאומית של סקוטלנד וזמינות כאן

אני בתעתיק זה: רשימת RAF בפברואר 1919 (גרסה דצמבר 2020)

להלן רשימת הצבא המלאה למרץ 1918 באשר היא נוגעת ל- RFC.

פרסומים

כל הודעות הקצינים ליחידות בודדות מופיעות ברישום הצבאי שלהן (ראו לעיל). פנקס המכיל פרטים על פרסום קצינים במהלך 1915 מופיע ב- AIR 1/2432 בארכיון הלאומי.

פקודות פרסום בודדות מופיעות בתיקי ההתכתבות הענפים מ- AIR 1/362 ועד AIR 1/407.

הפרסומים מופיעים גם בכל יחידות הזמנות שגרתיות, או ההזמנות השגרתיות של האגף הניהולי

וגם במכתבי הפרסום ב- AIR 1/1080

הקובץ הבא כולל ערכים מפנקס החשבונות (AIR 1/2432), האותיות ב- AIR 1/1080 וכן כמה פרסומים שונים מקובצי התכתבויות.

הזמנות שגרתיות

כל יחידה של ה- RFC הכינה פקודות שגרתיות יומיות שכללו תנועות כוח אדם. ה- RO נותנים תובנה מעניינת לחיי היומיום. הסבר מפורט על הערכים ודף דוגמה מופיע בחלק 'מטוסים' באתר זה.

ה- RO's מוחזקים בסדרת AIR 1 ב- TNA אך אינם שלמים.

הקובץ שלהלן כולל שמות המוזכרים בהזמנות שגרתיות שונות, במיוחד הזמנות מוקדמות מהאגף המנהלי. זה לא רשימה מלאה.

אישורים קלאב AERO CLUB

רשימות של תעודות RAeC לשנים 1910 עד 1916 מופיעות באינטרנט בויקיפדיה ובמדריך חסדים.

הם פורסמו גם מדי שבוע במגזין 'טיסה' הזמין באינטרנט - ראו להלן, למרות שהרשימה לא שלמה.

ברוב אתרי המוצא והאתרים הגנאלוגיים יש גם רשימות של תעודות RAeC, שכללו תצלום של הטייס. ניתן לגשת לחלק מהאתרים הללו ללא תשלום בספריות הציבוריות.

קבצי ADM 273 כוללים בדרך כלל התייחסות לכל אישור RAeC ומציינים את מיקום הבדיקה.

הוצאת תעודות המלחמה נמשכה עד 1928

זהו אינדקס לתעודות Royal Aero Club עד 1928.

רשימות יציאה

כמה רשימות עלייה לקצינים מופיעות בתיקי התכתובות מ- AIR 1/362 ועד AIR 1/407.

רשימות עלייה לאנשי אוסטרליה ביציאה מאוסטרליה, כולל דרגה ותיק, מופיעות באתר ההנצחה למלחמה האוסטרלית בסדרת AWM8.

כל הקצינים האוסטרלים (אך לא דרגה ותיק) המוצגים בגלילים אלה נכללו באתר זה.

הקובץ הבא מביא את שמותיהם של קצינים המוזכרים ברשימות יציאה שונות המופיעות בתיקי התכתובות. נתונים מאוחרים יותר מגיעים מלוחות זמנים של מקבלי מפות סודיות, שהונפקו לטיסה ברחבי הערוץ.

הרשימות מייצגות את שמות הקצינים שהיו אמורים לעזוב וכתוצאה מכך עקב תאונה או מחלה ייתכן שחלק מהשוטרים לא עשו את המעבר.

הרשימות כוללות כמה קטעי בלוני עפיפונים וגם קצינים אוסטרלים שיוצאים באוסטרליה לבריטניה ולמצרים.

לחמניות נומינליות

גלילות קצינים וצוות אוויר נומינלי לכל טייסת או יחידה הופקו לפחות מדי חודש.

לצערי מעטים שורדים ואיכותם של רבים ירודה מאוד. תמללתי את רוב הרשימות שנותרו בחיים.

בשל איכות המסמכים המקוריים (במיוחד יוני 1917), נותרו כמה טעויות במסמכים אלה.

ספרי יומן

אלה השמות שחולצו מספרי יומן מטוסים ומטוסים שונים.

כמה ספרי יומן מטוסים מוחזקים על ידי הארכיון הלאומי ותמלילים מופיעים בקטע 'כלי טיס' באתר זה. רוב ספרי היומן האישיים מוחזקים על ידי מוזיאון RAF ואני מודה מאוד למיק דייוויס שסיפק העתקים של מספר רב של ספרים.

סעיף זה יתווסף ככל שיותר הזמן.

מגזין 'FLIGHT'

מגזין שבועי זה פרסם תעודות RAEC, מינויים ומבצעים, מגילת כבוד והספדים וכן תמציות מדיווחים בעיתונים על התקדמות המלחמה ונושאי תעופה כלליים.

ארכיון הטיסות זמין באינטרנט ב- Flightglobal.

(שים לב שכאשר אתה משתמש במנוע חיפוש לאיתור מידע תוכל להגביל את החיפוש שלך לאתר ספציפי באמצעות מחרוזת חיפוש כגון: אתר 'חיל טיס': www.flightglobal.com)

רשומות ריבוע

מספר רשומות של טייסת/יחידה כוללות פרטי כוח אדם:

מדי שבוע הוכן "דו"ח/החזרה" המציג תנועות כוח אדם, רשימות מחלות ונפגעים.

יומן מלחמה הוכן מדי יום שיכלול פרטים על פעילויות מבצעיות משמעותיות, תנועות ונפגעים בצורה נרטיבית.

'ספר השיאים' מפרט את המטוסים והצוותים המשתתפים בכל משימה או טיסה (אולם המונח 'ספר שיאים' משמש לעתים גם לתיאור ספרים שונים).

לאחר המלחמה יומן המלחמה וספר הרשומות אוחדו למסמך אחד המכונה ספר שיא המבצעים ('ORB') וכמה מסמכים מוקדמים שורדים בצורה זו בסדרות AIR 27 עד AIR 29.

הוגשו דיווחים הממליצים על אנשי צוות לקידום או רישום התנהגות.

כל הרשומות הללו אינן שלמות. שיאי הישרדות נמצאים בעיקר בסדרת AIR 1 ב- TNA. יומני מלחמה וכמה פקודות שגרתיות ליחידות אוסטרליות מוחזקות על ידי אנדרטת המלחמה האוסטרלית וזמינות באינטרנט.

לחימה באוויר

קרבות אוויר תועדו בטופס הצבא 3348. אלה מוחזקים על ידי ה- TNA בתיקים שונים בסדרת AIR 1, ואספו לספר 'השמיים שדה הקרב שלהם' -עיין במדור עזר.

מקורות אחרים

הקובץ הבא כולל שמות המופקים מהקובץ השונה בחלק המטוסים באתר. הוא כולל נתונים מספרי רישומי תפעול וקבצי התכתבות.


ההיסטוריה שלנו

הגירה פולינזית גדולה
תושבי קוק קוק הם פולינזים אמיתיים המתחברים ישירות אל הימאים הטובים ביותר באוקיינוס ​​השקט. ניווט מתוחכם לקח אותם ללא מורא בחיפוש אחר ארצות חדשות. אומץ לבם, מיומנותם ועוצמתם העצומה עולים בהרבה על ההרפתקנים האגדיים מפורטוגל או ספרד, ההולנדים או האנגלים. משנת 1500 לפני הספירה אוכלסו בהדרגה איים פולינזיה על ידי אבות מאורים שנחתו בוואקים שלהם (קאנו מפוארים ענקיים כפולים) בהנחיית הכוכבים ובעוצמת הניווט המפורסמת שלהם. ממש מרכז פולינזיה, איי קוק משתרעים על פיזור של 2 מיליון קילומטרים רבועים. הפולינזים הגיעו לרארוטונגה בסביבות 800 לספירה, והפליגו מטופואה, כיום פולינזיה הצרפתית.

ההגירה המאורית לניו זילנד החלה מרארוטונגה כבר במאה החמישית לספירה. המקושרים באופן הדוק בתרבות ובשפה למאורים בניו זילנד, המאוהי של פולינזיה הצרפתית, הרפאנוי של אי הפסחא וקנאקה מאולי מהוואי - כ -87% מתושבי אי קוק הם מאורים מפולינזיה של קוק.

קפטן ג'יימס קוק
לאחר עצירות ביניים של חוקרי ספרד אלבארו דה מנדנה שראו את פוקאפוקה בשנת 1595 ופדרו פרננדז דה קווירוס שראה את ראקהאנגה בשנת 1606, קפטן ג'יימס קוק ראה את מנואה בשנת 1773, ולאחר מכן פאלמרסטון, טאקוטה, מנגאיה ואטיו, שם נחת סגן גור ב -1777. קפטן וויליאם בלי ראה את אייטוטאקי לראשונה בשנת 1789 וזמן קצר לאחר מכן, בעקבות המרד העקוב מדם ביותר על הבאונטי, הפליטה פלצ'ר כריסטיאן הזחלנית, לאחר שהשכירה את סירתו של קפטן בליי עצמו, הפליגה לתוך רארוטונגה.

מיסיונרים נוצרים
ההשפעה של המיסיונרים הנוצרים הראשונים בשנת 1821 הייתה מיידית. הכומר ג'ון וויליאמס מחברת המיסיונרים בלונדון ומיסיונאיו עשו כמיטב יכולתם כדי לבלום את מה שהם ראו ברצונות הגשמיים של התושבים, אך למעשה היה המורשת התרבותית של תושבי איי קוק. אסור לשיר, לרקוד או לתופף. הגעתם שינתה את אורח החיים המסורתי, אך איכשהו הצליחו תושבי איי קוק לשמר יפה את מורשתם הפולינזית הגאה ולמזג אותה עם אמונתם הנוצרית. אייטוטאקי היה האי הראשון של איי קוק שקיבל את הנצרות ולכן בשנת 1823 נבנתה כנסיית סלע אלמוגים מאבן גיר בארוטנגה והיא הכנסייה העתיקה ביותר באיי קוק. האקוסטיקה המדהימה של כנסיית CICC יוצרת חוויה מרגשת - המבקרים נדהמים מצליל יפה של שירת מזמור המוקף בפנים מעוצבים להפליא. ההשפעה של המיסיונרים הועילה לכולם, עם הכנסיות הלבנות והיפות, האקפלה שרה בימי ראשון והמומואו המסורתי מגיע מהם.

היסטוריה פוליטית
במקור נקראו איי הארווי על שם אדון בריטי, הרוסים כינו אותם איי קוק לכבוד הקפטן המפורסם בשנת 1823. בשנת 1888 הם הפכו לחלק מהדומיניון הבריטי, בשל החשש שצרפת עלולה לתפוס את האיים תחילה.

בשנת 1901 החליטה ניו זילנד לספח את המדינה למרות התנגדות הצ'יפים המסורתיים. רבים מהאיים נשלטו באופן עצמאי על ידי ראשים מקומיים ללא חוק חוק פדרלי כדי להחליט דברים כאלה. עם זאת היא נותרה פרוטקטורט עד 1965, כאשר כמדינה שלטונית עצמית בחסות ניו זילנד, סר אלברט הנרי נבחר לראש ממשלה. כיום המדינה בעצם עצמאית או שלטונית עצמית בהתאגדות חופשית עם ניו זילנד, המפקחת על ההגנה.

ביוני 1980 נחתם הסכם עם ארצות הברית, שבו כל התביעה לאיי פנרין, פוקאפוקה, מניחיקי וראקהאנגה נמסרה על ידי האמריקאים. הסכם עם צרפת תוחם את הגבול בין הטבחים לפולינזיה הצרפתית בשנת 1990.

סימנים בעלי משמעות היסטורית ותרבותית על רארוטונגה

חקור את רארוטונגה בזמן שלך ובדרך שלך, על ידי ביקור באתרים בעלי משמעות תרבותית והיסטורית. למד את ההיסטוריה של כנסיות הנוצריות איי קוק (CICC) הפזורות ברחבי האי. מקורם באגודת המיסיונרים בלונדון, ובדמויות הקהילה החשובות שסייעו בהגדלת האמונה הנוצרית על רארוטונגה.
גלו את סיפורו של טואורו, הידוע לשמצה בשם רוק השחור ואת המשמעות התרבותית שמאחורי האתר הזה. קשריה לאנשי איי קוק ולארץ האנצורים שלהם, אוואיקי.
גלה בעצמך אתרים אלה ועוד רבים אחרים כדי ללמוד את ההיסטוריה והתרבות של ררוטונגה ואנשיה.צפו בווירג'יניה אינדיאנים: פגשו את השבטים והורידו ספר פעילות של תלמידי פגוש השבטים (PDF).

מתיישבים אירופיים המגיעים לווירג'יניה אולי קיבלו את פניהם עם, "וינגאפו." הודים חיו במה שנקרא כיום וירג'יניה במשך אלפי שנים. בעוד אנו עדיין לומדים על האנשים שאכלסו את הארץ הזו, ברור שההיסטוריה של וירג'יניה לא החלה בשנת 1607. אם תשאל כל אינדיאני וירג'יני, & quot מתי הגעת לארץ הזאת? & Quot, הוא או היא יגידו לך, & quot תמיד היו כאן. & quot

השתמש בתפריט מימין כדי לנווט בסעיפי משנה של נושא זה ולמד עוד על האנשים שנקראים כיום אינדיאנים וירג'יניה:


כוח אדם בהיסטוריה

חברי הסגל במשרה מלאה ובחצי משרה הם קבוצה דינאמית של חוקרים שמומחיותם מכסה את תחומי ההיסטוריה האמריקאית, אסיאתית, קנדית, אירופאית, אמריקה הלטינית והמזרח התיכון, כמו גם מגוון רחב של התמחויות נושאיות. כחברים באחת ממחלקות ההיסטוריה בדירוג הגבוה ביותר בקנדה, הסגל מחויב למצוינות בהוראה ובמחקר כפי שמעידים דירוגי ההוראה הגבוהים ופרסי הפרסום שרבים מקבלים. בהשתקפות המחויבות של האוניברסיטה המערבית ללימודים בין-תחומיים ולבינלאומי, חוקרי החוג להיסטוריה מציגים תכנית לימודים בינלאומית הרלוונטית לסטודנטים לתואר ראשון ושני עם רקע ומורשת מגוונים. ההיסטוריונים במחלקה שלנו תמיד זמינים לשוחח עם סטודנטים בהווה ובפוטנציאלים על התועלות המקצועיות והתעסוקתיות הרבות הנובעות מחקר ההיסטוריה, ולפנות באופן קבוע לציבור הרחב כמו גם לקהילה המלומדת הרחבה יותר כדי לתקשר את היוזמות האקדמיות המתמשכות שלנו.


סגל משרה חלקית

וויליאם אקרס

תחומי מחקר

עבודתו הנוכחית של פרופסור אקרס 'Breaking Trust and the New England Company at the Grand River Mission, 1827-1934' ו- 'John Strype, New Histories and Religious Religion, 1680-1737'

ג'ונתן באייר

מייקל ס. פולטון

פרופסור פולטון חוקר את ההיסטוריה והארכיאולוגיה של העימות במהלך ימי הביניים, והתמקד בעיקר במסעי הצלב ובאינטראקציות בלבנט במהלך המאות השתים עשרה והשלוש עשרה. פרויקטי המחקר הנוכחיים שלו מתייחסים לתחרות השליטה במצרים בסוף המאה השתים -עשרה וההיסטוריה וההתפתחות של הטירה הגדולה של קרק שבירדן.  

שרה חורשיד

תחומי מחקר

דה-קולוניזציה ופוסט-קולוניאליזם במאה ה -20 ההיסטוריה התרבותית של המלחמה הקרה ההיסטוריה של המזרח התיכון המודרנית ההיסטוריה המצרית המודרנית התרבות הפופולרית וההיסטוריה ההיסטוריה האמריקאית במאה ה -20 היסטוריה רב-לאומית מפגשים ערבים-מערביים

שרה חורשיד גם למדה בהיסטוריה הקנדית וההיסטוריה המגדרית הקנדית בהרחבה.

דון ספנר

תחומי מחקר

תחומי המחקר של פרופסור ספנר כוללים לימודי ארכיון, שירותי הפניה ופיתוח הסברה, ניהול שימור ושימור והיסטוריה של אונטריו  

קארי טקגאקי

תחומי מחקר

תחומי המחקר של פרופסור טקגאקי כוללים לימודי מזרח אסיה ולימודי יפן.

ג'פרי ואקנטה

תחומי מחקר

פרופסור ואקנטה הוא היסטוריון קנדי ​​המתמחה בהיסטוריה האינטלקטואלית, הפוליטית והמגדרית של קוויבק. His work examines Quebec nationalism in the twentieth century.

Master's and Co-Doctoral Level supervisory privileges


הכרות

Development of this collection was made possible, in part, with financial support from the Manitoba Heritage Grants Program.

The Manitoba Historical Society is grateful for the contributions of many people to the development of this collection, including the following:

Alan Arnett MacLeod Adams, Holly Adams, Don Addison, Doug Allan, Pat Allan, Robert Alldritt, Peter Allison, Grant Anderson, LeAnn Anderson, Donald Andrew, Michael Andrews, Peter Andrusiak, Mary Angus-Yanke, Gary Annable, Jim Argue, Colleen Armstrong, Paul Armstrong, E. James Arnett, Janet Arnett, Terry Arnett, Anna Arrol, Margaret-Ann Lowes Ashton, James Astwood, Nick Atkinson, Edmund A. Aunger, Louise Ayotte, Valerie Bailey, Marilyn Baker, Diane Balfour, Garth Balint, Monica Ball, Beth Balsillie, Jacob Barclay, Stan Barclay, Donna Barraclough, Sharon Baum, Lynne Bereza, Donna Berg, Norma Bergman, Dorine Best, Bonnie Bileski, Charles Bird, Lissa Bjornson, Jim Blanchard, Lucien Bleau, Audrey Blommaert, Stephanie Boissonneault, Lynne Bootes, Vivan Boulos, Marie-Hélène Bourdeau, Marilyn Boyle, Susan Bracken, Mary Lou Bradley, Arthur Braid, Virginia Braid, Elizabeth Braunlin, Nels Bremner, Deborah Bridge, Jill Brooks, R. J. Brotherhood, Diane Brown, Brian Bruser, Anthony Bryant, Deirdre Bryden, Linda Brydon, Donald Bryk, Christine Buckley, Heather Buggie, Catharine Buie, John Buie, Carole Burman, James A. Burns, Jim Busby, Wendy Cairns, John Calder, Véronique Cantin, Barbara Carmichael, David Carr, Robert Carr, Marguerite Carter-Kerr, Lorena Chalkey, Pat Chandler, Arthur Chapman, Ray Chapman, Richard Chartier, Lawrie Cherniack, Matthew Chisholm, Joan Christensen, Robert Clark, Janice Clarke, Christine Clement, Marcia Clement, Jonathan Coe, Sam Coghlan, Agnes Collins, Alex Collins, Ceridwen Collins-West, Murray Conklin, Judy Cook, Kelly Cook, Cathy Cooke, Georgia Cordes, William Harvey Couling, Jane Cousens, Dave Craig, David Crawley, Darelen Crone-Todd, Mike Crosby, Alan Crossin, Marilyn Crossley, Avril Cude, Penelope Cummine, Nancy Findlater Cutway, Brian Cyr, L. Daniells, Wallace Darichuk, Yolanda Davidowich, Allan Dawson, Karen Edgerton, Elizabeth Day, David Delcourt, Olivier Delcourt, Evelyn Ward de Roo, Markus Derrer, Isabelle Devereux, Stacey Devereaux, Reid Dickie, Jan Dixon, Susan Dixon, Kenneth F. Doig, Caryn Douglas, Grant Doupe, Harry Brian Down, Jennifer Doyle, Leslie Drewniak, Crystal Ducharme, Louise Dufort, Leslie Dunford, Shelley Dunlop, Michael Dupuis, Lea Duval, Lindsay DuVal, Alice-Marie Dyck, Dennis Egan, Irene Elliott, Charlene Enns, Stefan Epp, Anne Evans, Areta Evans, Alan Evans-Hendrick, Monika Feist, David G. Ferguson, Greg Ferguson, James Findlater, Sandra Findlay, Mary Finnegan, Joel Fishman, John Ford, Susan Forsyth, Michael Fry, Jane Fudge, Ronald Fusee, Ross and Maureen Gage, Blair Galston, Robert Galston, John Allan Garland, Marilyn Gelinas, Nelson Gerrard, Lee Gibson, Helen Gillespie, Susan Gillmeister, Elizabeth Ginn-Fyon, Daneille Giroux, Gordon Goldsborough, Leonard H. Goldsborough, Douglas Goodbun, Gerry Goodridge, Robert Goodwin, Norman Gould, Alexander Graham, Angela Graham, David Graham, Sharon Granger, Ryan Grant, Anne Grape, Darlene Green, Shawn Greenberg, Ed Greenburgh, Laurena Greene, Scott Greenlay, Ernesto Griffith, Shae Griffith, Jackelyne Gudz, Kerry Guenter, Sylvia Guertin-Riley, Carrie Guilbault, John Gunn, Henry Gutman, Michael Guttormson, William DuVal Guy, Denise Hahn, Megan Halprin, Reese Halter, Peggy Hamilton, Margerett Hansen, Signy Hansen, Kenneth Hanssen, Julia Harding, Gillian Harkness, Wendy Hart, Nathan Hasselstrom, Peter William Hay, George Henderson, Barbara L. Hendy, Lynda Hiebert, Conrad Hild, Barbara Newcombe Hill, Fred Hill, Gord Hines, Cora Hoeppner, Alan Holl, Gordon Hoskin, Liz Houghtling, Doris Hovorka, Fran Howard, Jamie Howison, Joyce Hubble, Alison Hunt, Gael Huntley, Mark Huston, Gill Hutchinson, Julie Hutton, Sheila Ingle, Arnold Irvine, John Isbister, Robert Bowes Jackson, Grace Jacobs, Susan Janzen, William Henry Jenkins, Becky Johnson, Kathy Johnson, Susan Johnson, James Johnstone, Alan Jones, Keith Jones, Sarah Jones, Bill Kable, Erik Kamermans, Barbara Kamienski, Len Kaminski, Stephanie Karsten, Frances Kasper, Guy Gavriel Kay, Andrew Kear, Kris Keen, Joseph Keeper, Maurice Kendall, Craig Kennedy, James Kenney, Ross Keough, Phyllis Ketcheson, Brenda Keyser, David Kimmel, Dennis R. King, Carole Kirby, Janet Kirkconnell, Steve Kirkland, Robert Klassen, Jerry Klinger, Randy Kohuch, Frank Korvemaker, James Kostuchuk, Ted Krasicki, Monica Kreiter, David J. Kroft, Arthur Krolman, L. D. Laird, Charlie Lamb, Audrhea Lande, Marc Lapensée, Martin Lasan, Michel Lavoie, Joanne Leathem, Gerard LeBlanc, Tracy Ledyard, Huguette Le Gall, Harriet Lehrbaum, Lynn Lewis, Sharon Light, Daniel Lindley, Anne Lindsay, Blaine Little, Virginia Lockett, Lyle Lockhart, Norie Lousley, Dennis Lovie, Peter Lyall, Donald Macbeth, Chris Macdonald, Shaun Machesney, Douglas MacKay, Sydney MacKenna, Danalyn MacKinnon, Candace Macpherson, Connor Mah, Keith Maitland, Katherine Maki, Dunc Malcolm, Linda Maliteare, Suzanne Marion, Alison Marshall, Barbara Martin, Geoff Martin, Jane M. Mather, Bill Matheson, Elizabeth Matheson, Fitz Matheson, Howard Mathieson, Laura Matychuk, Peter Maxfield, Roger Maxwell, Elaine May, Kathryn Mayberry, Brian Mayes, Tony Mayes, Sara Mazzoni, Judith McAnanama, Elizabeth Anne McBride, James McClelland, Jean McCollum, Jim McCullough, Valerie McCully, Gordon McDiarmid, Serena McDiarmid, Carole McDonald, Dennis McDonald, John W. McDonald, Patrick McDougall, Colin McElrea, Shelley McFarlane, Eileen McIntyre, Benjamin McKay, Bruce McKenzie, Kathy McKibbin, Jane McLaughlin, Sharon Ingalls McLean, Stuart McLean, Carol Sisson McLeod, Eleanor McMurchy, Alison McNeill-Hordern, Kathy McPhail, Lisa McRorie, Dr. Peter Meehan, Brenda Meninger, Brian Midwinter, Brenda Wardrop Miller, Jordan Miller, Megan Miller, Brent Mitchell, Gordon Mitchell, Grant Mitchell, Vic Mollot, Jane Moody, Cheryl Moore, Richard K. Moore, Kent Morgan, Gordon A. Morley, Anne Morton, Shawn Morton, William Morton, John Mott, Dana Murray, Linda Murtsell, Gerald Neufeld, Caroline Newcombe, Bill Newell, Joan Newton, Marjorie Nicholson, Judy Nixon, Dianne Nolin, Kenneth Normand, Rick Northwood, Donna O'Keefe, Louise Olson, Robert Onysko, David Osborne, Benjamin Hugh Osler, Gord Pace, Barbara Lee Page, David Palmquist, Bobbi Jo Panciera, Juliann Parsons, John Parton, Jill Paskewitz, Jean Paterson, Jeanette Paynter, Faye Pearson, Betty Peloquin, Pandita Pemberton, Janet Penrose, William J. Perdue, John Perrin, David Peters, Ray Phillips, Sandra Phillips, Alan Philp, Alison Poetker, Kelli Polsinelli, Robert Potter, Bruce Pratt, David Pratt, Bob Préfontaine, John Prins, Charlotte Proctor, Elaine Proctor, Lawrence Prout, John Quinton, Elizabeth Radford, Cliff Ralph, Dolores Proulx Rapinchuk, Bill Reimer, Helga Margrét Reinhardsdóttir, Norine Reiser, Norma Richards, Virginia Richards, Pierre Riley, Tim Roark, Wendy Stalker Robertson, Sandy Robinson, Claudette Rocan, David Rodas-Wright, Charlotte Root, Daniel Ross, Mary Louise Ryan, Ron Sanderson, Ivan Saxton, Perry Schulman, Sally Schultz, Paul Seaman, Craig Sefton, Peggy Sharpe, Diane Shaw, Lisa Shore, Valda Shrimpton, Jacky Shum, Susan Sienema, Warren Sigfusson, Paul Silverstone, Elaine Simpson, Lawrence R. Sinclair, Charmeyn Sinclaire, Dianne Singleton, Gail Singleton, Karen Skinner, Hope Smith, Jim Smith, Joy Smith, Marta Smith, Robert Smith, Ron Smith, Geraldine Sookorukoff, Fred Soronow, Luther Sousa, Kelly Southworth, Tanya Spahmann, Wayne A. Stacey, Carol Stanley, Peter Staples, Ed Stephens, Bill Stevens, Christopher Stevenson, George Stewart, Peter Stockdill, Stephanie Stokes, Donald F. Stott, Bonnie Stovel, Nancy Streuber, Joanne Struch, C. Terry Sturk, Alix Sullivan, Brian Sumner, Grant Sutherland, George Tacik, Ed Taillefer, Sherrianne Talon, Isobel Hills Tamney, John Taylor, Peter Duncan Thomas, Peter Wesley Thompson, Verna D. Thompson, Willard Allen Thompson, Donna Thorvaldson, Jason Tiller, Kathy Tod, David L. Towers, Brenda Triggerson, Jason Tucker, Michelle Turenne-Smith, Joan Turner, Keith Turner, Mark Turner, Shelley Turner, Elizabeth Vaitkus, Sylvia Valentine, Louise Van Belleghem, Kathy Van Dusen, Megan Vannucci, Harvey Van Sickle, Mark R. Vanstone, Bruce Varcoe, Charlene Wadelius, Allison Wadge, Amy Best Wadley, Gerald Wadley, Lori Wakelam, Vicki Wallace, Richard Ward, Janet L. Washbon, Marcie Waugh, Joseph P. Wawrykow, Marianne Wawrykow, Jan Webb, Terry Webber, Linda Wessels, Trevor Westwood, Pat Hughes Wheatley, Janet White, Bruce Wiebe, Niall Williams, Rod Wilson, Lynne Wingate, Ian Witney, Mendy Wolchock, Kaye Wolstenholme, Dianne Wood, Edgar Wright, Rick Yarish, Donald D. Young, Maria Zbigniewicz, and Dorothy Zetterberg.


Key People in Labor History

César Estrada Chávez
Folk hero and symbol of hope who organized a union of farm workers.

Nelson Hale Cruikshank
Helped create Social Security and Medicare.

Eugene Victor Debs
Apostle of industrial unionism.

Thomas Reilly Donahue
Champion of labor renewal and former AFL-CIO president.

Arthur Joseph Goldberg
Legal strategist for the union movement and former secretary of labor.

סמואל גומפרס
First and longest-serving president of the American Federation of Labor (AFL).

William Green
Former AFL president who moved the federation toward "social reform unionism."

Joe Hill
Songwriter, itinerant laborer, union organizer—and martyr.

Sidney Hillman
Amalgamated Clothing Workers of America founder who invented trade unionism as we know it today.

אמא ג'ונס
"The most dangerous woman in America."

Lane Kirkland
Former AFL-CIO president who had a profound effect on world affairs.

John L. Lewis
President of the Mine Workers (UMWA) and founding president of the Congress of Industrial Organizations (CIO).

Lucy Randolph Mason
Social reformer dedicated to workers' rights and racial justice.

Peter J. McGuire
The "father" of Labor Day and May Day who championed the need for a national labor federation.

George Meany
The builder of the modern AFL-CIO.

Philip Murray
CIO president who helped transform the industrial union movement into a stable and powerful organization.

Frances Perkins
Committed labor secretary and first woman in a presidential Cabinet position.

Esther Eggertsen Peterson
Eloquent and effective advocate for the rights of workers, women and consumers.

A. Philip Randolph
Organized the Brotherhood of Sleeping Car Porters and fought discrimination in national defense.

Walter Reuther
Longtime president of the UAW and was considered the model of a reform-minded, liberal trade unionist.

Bayard Rustin
Brilliant theorist, tactician and organizer and first head of the A. Philip Randolph Institute.


In 1849, cousins Charles Pfizer and Charles Erhart founded Charles Pfizer & Company in a red brick building in Brooklyn, NY.

The expansion propelled by the Civil War continues and Pfizer's revenues double.

The company now has a substantially increased product line and 150 new employees. To accommodate this growth, it buys and renovates a post-Revolutionary-era building at 81 Maiden Lane in Manhattan and moves its headquarters there. The site carries the Pfizer name for nearly a century.

Spurred by America's westward expansion and its own growing number of clients west of the Mississippi, Pfizer opens offices and a warehouse in Chicago, Illinois, its first location outside of New York.

Pfizer files an official certificate of incorporation in the state of New Jersey, with authorized capital of $2 million divided into 20,000 shares of $100 each.

Pfizer would remain a privately held company until June 22, 1942, when 240,000 shares of new common stock were offered to the public

Emile Pfizer, Charles Pfizer's youngest son, is appointed President at a special board meeting. He serves as President from 1906 to 1941 and briefly as Chairman in 1941. He is the last member of the Pfizer/Erhart family to be actively involved with the company.

At the age of 82, Charles Pfizer dies while vacationing at his Newport, Rhode Island estate. A tribute to Pfizer in The New York Tribune notes that "by bringing to his task a thorough German technical education, great industry, and determination, he successfully met all difficulties and each year expanded his business." Company sales exceed $3 million.

The Board of Directors creates the position of Chairman and elects John Anderson to that post. Anderson, who had joined Pfizer in 1873 as a 16-year-old office boy, would remain Chairman until 1929.

Pfizer chemist James Currie and his assistant, Jasper Kane, successfully pioneer the mass production of citric acid from sugar through mold fermentation—an achievement that eventually frees Pfizer from dependency on European citrus growers.

Spurred by this invention, Kane goes on to develop a new deep-tank fermentation method using molasses rather than refined sugar as raw material—the process that will ultimately unlock the secret for large-scale production of penicillin.

Charles Pfizer & Co. turns 75 years old. A celebration at the Brooklyn plant, which has 306 employees, marks the milestone.

On January 10, 1929, John Anderson announces he is stepping down as chairman of the board. William Erhart is named the new chairman, Emile Pfizer continues to serve as president, and John Anderson's son, George, becomes senior vice president.

Doctor Richard Pasternack develops a fermentation-free method for producing ascorbic acid, vitamin C. After building a new plant and initiating a 24-hour-a-day, seven-day-a-week production schedule, Pfizer becomes the world's leading producer of vitamin C.

Encouraged by this success, Pfizer pushes ahead in 1938 with production of vitamin B-2, or riboflavin, and eventually develops a vitamin mix that includes riboflavin, thiamin, niacin, and iron. From vitamin B-12, the company moves on to vitamin A, and by the late 1940s, Pfizer will become the established leader in the manufacture of vitamins.

Pfizer succeeds so well in the production of citric acid by fermenting sugar that a pound of citric acid, which had cost $1.25 in 1919, tumbles to 20¢, and Pfizer is widely recognized as a leader in fermentation technology.

Pfizer responds to an appeal from the United States Government to expedite the manufacture of penicillin to treat Allied soldiers fighting in World War II. Of the companies pursuing mass production of penicillin, Pfizer alone uses fermentation technology.

In a risky maneuver, Pfizer's senior management invests millions of dollars, putting their own assets as Pfizer stockholders at stake, to buy the equipment and facilities needed for this novel process of deep-tank fermentation. Pfizer purchases a nearby vacant ice plant, and employees work around the clock to convert it and perfect the complex production process. In just four months, Pfizer is producing five times more penicillin than originally anticipated. Penicillin is a turning point in human history—the first real defense against bacterial infection.

Using deep-tank fermentation, Pfizer is successful in its efforts to mass-produce penicillin and becomes the world's largest producer of the "miracle drug."

Most of the penicillin that goes ashore with Allied forces on D-Day is made by Pfizer. The company's contribution to the war effort is heralded nationwide and earns Pfizer the coveted Army-Navy "E" Award on April 17, 1943.

George A. Anderson becomes Pfizer's chairman of the board. John L. Smith fills the office of President.

Terramycin® (oxytetracycline), a broad-spectrum antibiotic that is the result of the Company's first discovery program, becomes the first pharmaceutical sold in the United States under the Pfizer label. Pfizer begins expansion into overseas markets and the International Division is created.

Terramycin also marks the beginning of the Pfizer Pharmaceutical Sales Force. Upon its approval by the United States Food and Drug Administration on March 15, 1950, eight specially trained Pfizer pharmaceutical salesmen waiting for word at pay phones across the nation move into action to get inventory to wholesalers and to educate physicians about Pfizer's first proprietary pharmaceutical product. These men are the vanguard of a sales and marketing organization that will come to be recognized as the best in the industry.

In a major international expansion, Pfizer operations are established in Belgium, Brazil, Canada, Cuba, England, Mexico, Panama, and Puerto Rico. John "Jack" Powers, Jr., then assistant to Pfizer President John McKeen, directs his international teams to “study the economy, establish proper contacts with government officials, learn the language, history, and customs, and hire local employees wherever possible."

While other companies keep their international employees on a short leash, Pfizer gives its international people tremendous autonomy, enabling them to make critical decisions immediately, rather than waiting weeks, or even months, for the home office to respond. This formula proves to be remarkably successful in the years ahead.

Pfizer establishes an Agricultural Division dedicated to offering cutting-edge solutions to animal health problems. The division opens its 700-acre farm and research facility in Terre Haute, Indiana.

After it's acquisition, J.B. Roerig and Company, specialists in nutritional supplements, becomes a division of Pfizer. Roerig remains an integral part of Pfizer's outstanding marketing division.

A fermentation plant opens in England, laying the foundation for Pfizer's research and development operations in Great Britain. Pfizer partners with Japan's Taito to manufacture and distribute antibiotics. Pfizer acquires full ownership of Taito in 1983.

New Pfizer pharmaceutical plants begin production in Mexico, Italy, and Turkey. International personnel increases from 4,300 in 1957 to over 7,000.

The Company signals its increasing commitment to research by consolidating its medical research laboratory operations in Groton, Connecticut.

Pfizer begins a decade of substantial growth and establishes new World Headquarters in midtown Manhattan.

John J. Powers, Jr.,is named president and CEO. John McKeen, whom he succeeds, remains chairman of the board, a position he holds until 1968, when Powers assumes full leadership of the company.

Vibramycin® (doxycycline hyclate), the company's first once-a-day broad-spectrum antibiotic is introduced and quickly becomes a top seller.

Pfizer acquires Mack Illertissen, a prosperous manufacturer of pharmaceutical, chemical, and consumer products oriented to the needs of the German marketplace.The Central Research Division is established, combining pharmaceutical, agricultural, and chemical R&D worldwide. It eventually grows to include research centers on three continents. In an era of unprecedented advances in medical discovery, Pfizer makes a long-term investment in research that will pay off years later.

Pfizer crosses the billion-dollar sales threshold. John Powers, Jr. (center), steps down Edmund T. Pratt, Jr. (right), becomes CEO and Gerald D. Laubauch (left) becomes President.

Pfizer introduces Minipress® (prazosin HCI) in the United States, for the control of high blood pressure.

Feldene® (piroxicam) becomes one of the largest-selling prescription anti-inflammatory medications in the world and, ultimately, Pfizer's first product to reach a total of a billion United States dollars in sales.

Glucotrol® (glipizide), for diabetes, is launched.

Pfizer introduces Unasyn® (ampicillin sulbactam), an injectable antibiotic.

The Agricultural Division is renamed the Animal Health Division.

Pfizer launches Procardia® XL (nifedipine) extended-release tablets, an innovative once-a-day medication for angina and hypertension.

William C. Steere, Jr., is appointed President. A year later, he is also named Chief Executive Officer.

Diflucan® (fluconazole), a powerful antifungal, is launched in the United States and 15 additional countries. Originally approved for systemic fungal infections, in 1994 it receives a new indication in the U.S. for vaginal candidiasis. The single-dose Diflucan® tablet is a welcome alternative to the existing treatments that requires topical applications of cream for a week or more.

William C. Steere, Jr. becomes Chairman of the Board. His goal is to refocus the Company on its core competencies.

Pfizer has a triple rollout of major new medicines: Zoloft® (sertraline hydrochloride) for treatment of depression, Norvasc® (amlodipine besylate) for control of angina and hypertension, and Zithromax® (azithromycin) for respiratory and skin infections.

Pfizer´s Sharing the Care, the industry´s premier drug-donation program, is launched.

The Animal Health Division purchases SmithKline Beecham's animal health business, making Pfizer a world leader in the development and production of pharmaceuticals for livestock and companion animals.

Pfizer increases its presence in the Far East by building a pharmaceutical plant in Dalian, China and expanding throughout growing markets in the Pacific Rim. Cardura® (doxazosin mesylate) is introduced in the United States for the treatment of benign prostate hyperplasia (BPH).

Fortune® magazine names Pfizer the world's most admired pharmaceutical company.

Pfizer's roster of outstanding drugs grows with the launch of Viagra® (sildenafil citrate), a breakthrough treatment for erectile dysfunction.

Pfizer invests more than $3.3 billion in research and development.

Pfizer and the Edna McConnell Clark Foundation partner to establish the International Trachoma Initiative (ITI) to help eliminate blinding trachoma. Learn more about Trachoma and the International Trachoma Initiative.

Pfizer celebrates its 150th anniversary as one of the world's premier pharmaceutical companies. Recognized for its success in discovering and developing innovative drugs for human discovery, Forbes® magazine names Pfizer "Company of the Year." Pfizer takes the drug discovery process to a new level of efficiency with the opening of the Discovery Technology Center in Cambridge, Massachusetts.

Utilizing the emerging knowledge of gene families, the Center's mission is to evolve new, more efficient models for discovering drug candidates. These candidates have an increased potential to survive the rigors of drug development. Pfizer investment in research and development exceeds $4 billion for the first time. Learn more about Pfizer's commitment to research.

The Best Get Better—Pfizer and Warner-Lambert merge to form the new Pfizer, creating the world's fastest-growing major pharmaceutical company. Learn more about the Pfizer/Warner-Lambert merger.

Pfizer and the Ministry of Health of South Africa sign a Memorandum of Understanding to establish the Diflucan® Partnership Program. Learn more about the Diflucan® Partnership Program.

Pfizer opens the largest building in the world dedicated to the discovery of new medicines for human and animal health on its Groton, Connecticut research campus.

William C. Steere, Jr. announces his retirement as CEO on January 1, 2001, and steps down as Chairman of the Board in April, following the company's annual meeting. Henry A. McKinnell, Jr., Ph.D. succeeds William C. Steere, Jr. as Chairman and Chief Executive Officer.

In June 2001, Hank McKinnell announces a new mission for Pfizer—to become the world's most valued company to patients, customers, colleagues, investors, business partners, and the communities where we work and live. In July, he announces a commitment to fund the building of a regional treatment and training center on the campus of Makerere University in Kampala, Uganda as part of the Academic Alliance for AIDS Care and Prevention.

Pfizer launches Geodon® (ziprasidone hydrochloride), a new antipsychotic for the treatment of schizophrenia.

In a major expansion of its commitment to improving health care for low-income Americans, Pfizer introduces The Pfizer For Living™ Share Card Program. The program provides qualified low-income Medicare beneficiaries with access to up to a 30-day supply of any prescription medicine for a flat rate of $15 per prescription. By April 2004, over half a million seniors enrolled in the program and nearly five million prescriptions were filled.

Pfizer invests an industry leading $5.1 billion in research and development and launches Vfend® (voriconazole), an orally and intravenously administered antifungal indicated for treatment of serious fungal infections.

Pfizer becomes the first U.S. pharmaceutical company and first top-ten company on the New York Stock Exchange to join the U.N. Global Compact, an international network that promotes good corporate citizenship by fostering partnerships between companies, U.N. agencies, non-governmental organizations (NGOs), trade unions and academic institutions.

The Pfizer Foundation announces the launch of a three-year initiative to provide grants to support training and capacity building for HIV/AIDS in developing countries. Twelve organizations receive grants through the International HIV/AIDS Health Literacy Grants Program.

Hank McKinnell, CEO and Chairman of Pfizer, announces the Global Health Fellows program at the World AIDS Conference in Barcelona - a call to action for Pfizer colleagues to volunteer in developing countries for up to six months on HIV/AIDS projects. In 2003, the first eighteen Global Health Fellows are sent into the field.


היסטוריה ותרבות

Navigational Chart of Dry Tortugas from 1874.

History of Dry Tortugas Becoming a National Park

Fort Jefferson National Monument was designated by President Franklin D. Roosevelt under the Antiquities Act on January 4, 1935. (Comprising 47,125 acres (19,071 ha) The monument was expanded in 1983 and re-designated as Dry Tortugas National Park on October 26, 1992 by an act of Congress.

Dry Tortugas was established to protect the island and marine ecosystems of the Dry Tortugas, to preserve Fort Jefferson and submerged cultural resources such as shipwrecks, and to allow for public access in a regulated manner.

Rich Cultural Heritage

The rich cultural heritage of the Dry Tortugas all begins with its location 70 miles west of Key West, Florida. The seven keys (Garden, Loggerhead, Bush, Long, East, Hospital, and Middle) collectively known as the Dry Tortugas, are situated on the edge of the main shipping channel between the Gulf of Mexico, the western Caribbean, and the Atlantic Ocean.

The strategic location of the Dry Tortugas brought a large number of vessels through its surrounding waters as they connect the Atlantic Ocean and the Gulf of Mexico. Early on, the shipping channel was used among Spanish explorers and merchants traveling along the Gulf Coast.

Sally Port entrance into Fort Jefferson on Garden Key

Fort Jefferson on Garden Key

Fort Jefferson, the largest all-masonry fort in the United States, was built between 1846 and 1875 to protect the nation's gateway to the Gulf of Mexico. Supply and subsidence problems and the Civil War delayed construction. The fort was never completed because of fears that additional bricks and cannon would cause further settling and place more stress on the structure and the cistern system. Distinguishing features include decorative brickwork and 2,000 arches. Time, weather, and water continue to take their toll, necessitating ongoing stabilization and restoration projects.

Fort Jefferson and a Harbor Light

A large military fortress, Fort Jefferson, was constructed in the mid-19 th century as an effort for the United States to protect the extremely lucrative shipping channel. Low and flat, these islands and reefs pose a serious navigation hazard to ships passing through the 75-mile-wide straits between the gulf and the ocean. Consequently, these high risk reefs have created a natural “ship trap” and have been the site of hundreds of shipwrecks.

A lighthouse was constructed at Garden Key in 1825 to warn incoming vessels of the dangerous reefs and later, a bricktower lighthouse was constructed on Loggerhead Key in 1858 for the same purpose. Discover and explore the rich heritage of Dry Tortugas National Park on the history and culture pages.


צפו בסרטון: מדד הפחד לאחרונה - יש סיכון בשוק?


הערות:

 1. Jameson

  Excuse, that I interfere, but, in my opinion, there is other way of the decision of a question.

 2. Abdul-Azim

  Bravo, I think this is a wonderful phrase

 3. Sherman

  Quite a funny thing

 4. Tezilkree

  לגמרי אני חולק את דעתך. Thought good, it agree with you.

 5. Dal

  איזו מחשבה מוכשרת

 6. Garwin

  You hit the mark. It seems to me a good thought. אני מסכים איתך.לרשום הודעה