Causus Iowa - היסטוריה

Causus Iowa - היסטוריה

איווה קווקוס התקיים ב -3 בינואר 2008
עד כמה חשובה הדת לתומכי האקבי
התמיכה של המושל האקבי הייתה החזקה ביותר בקרב הבוחרים שהכי דאג להם למועמדים דתיים.

צפו בסרטון: How the Iowa caucus works